Donderdag 19 december 16.00 – 16.30
lezing/boek presentatie Cupido en Sideron door Esther Schreuder
max 15 personen

Esther Schreuder vertelt in het boek, aan de hand van een verborgen schat aan documenten en kunstwerken een uitzonderlijke downstairs geschiedenis van twee zwarte jongens aan het hof van stadhouder Willem V. Ze zijn, waarschijnlijk door de WIC cadeau gegeven. Hun leven is nauw verbonden aan dat van de stadhouder. Ook tijdens de Franse revolutie.
Uitzonderlijk aan dit verhaal is dat de focus komt te liggen op de zwarte bedienden aan het hof van stadhouder Willem V. Het boek legt de nadruk op downstairs en het leven achter de schermen van het Haagse hof en de relaties van Willem V met de West Indische koloniën. Zelden valt een achttiende-eeuws leven van zwarte mensen te reconstrueren. Dat kan wel van Cupido en Sideron de twee zwarte kamerdienaren van stadhouder Willem V. Als kinderen worden ze aan de stadhouder cadeau gegeven en blijven bij hem ook gedurende oorlogen, opstanden en revoluties. Ze vluchten met de familie Oranje Nassau naar Engeland. Een spannend en dienstbaar leven.